Jeg lager visst for det meste portrett hvor jeg er tett på. Portrettene er i personenes miljø, men jeg viser sjeldnere miljøet fram. Ansiktet er jo sitt eget landskap?
Back to Top