Bryllup
Inntil 3 timer kr 7 500,-
Inntil 6 timer kr 12 500,-
Inntil 12 timer kr 20 000,-
Portrett
Fotografering fra kr 4 000,-
Inkludert i bryllup og portrett:
- Etterbehandling og redigering av bilder i farger og sort-hvitt
- Bilder i høyoppløselig jpeg-filer på minnepenn
- Fri bruksrett til alle bildene
Prisene inkluderer ikke utgifter til eventuell reise, kost og losji, dette tilkommer og faktureres etter avtale. Reisetid inntil 1t tur-retur inkludert i prisen. 15% av avtalt beløp faktureres ved booking. Alle priser inklusive moms.
Kommersielle- og redaksjonelle oppdrag
Fotografering fra kr 4 000,-
Fotooppdrag utover 2 timer, kr 860,-/time
Fotografi, standard honorar, kr 4 000,-
Kundens plikter og rettigheter:
Kunden har krav på redigerte foto på minnepenn i.h.t. avtale/bestilling.
Kunden kan fritt bruke bildene som han/hun selv vil med forbeholdene nevnt under.
Kunden kan ikke redigere fotografiene på noen måte uten nærmere avtale med fotografen.
Kunden kan ikke motta betaling for salg av fotografiene som utskrift eller i digital form.
Ved enhver offentlig bruk av fotografiene skal fotografen krediteres med: ”Foto: André Berg, andreberg.com”
Fotografens plikter og rettigheter:
Alle rettigheter, eierskap og copyright til fotografiene tilhører fotografen i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).
Fotografen kan bruke fotografiene i konkurranser, utstillinger og egen markedsføring, inkludert på webside og i portefølje. Dette gjelder i digital form og som utskrift.
Fotografen kan ikke selge eller på annen måte overføre bruksrettighetene på noen av fotografiene uten nærmere avtale med kunden.
Fotografen plikter å gi kunden kopier av redigerte/framkalte foto som avtalt og i.h.t. bestilling.
sist oppdatert: 13.08.2021
Back to Top