Når jeg da tyr til fargebilder er de enten som i bryllupsfotoene og landskapsbildene så naturtro som mulig, eller som her preget av gammel filmemulsjon. 
Back to Top